"Kelime ezberlemenin en kolay yolu"

3619 59955
Adverb Clauses of Reason
YapıAnlamı
seeing that --den dolayı
inasmuch as --den dolayı
now that şimdi artık... olduğuna göre
in that öyle ki (for the reason that)
on the grounds that ... nedeniyle
because of yüzünden, -den dolayı
due to yüzünden, -den dolayı
owing to yüzünden, -den dolayı
as a consequence of sonucunda
in view of göz önüne alarak
thanks to sayesinde