"Kelime ezberlemenin en kolay yolu"

3619 59955
Modal Verbs
YapıAnlamı
can/ could/ be able to (ability) yapabilmek, edebilmek
must -malı,meli
have to/ have got to (zorunluluk) -malı,-meli
need to -malı,meli