"Kelime ezberlemenin en kolay yolu"

3580 59523
Habitual Past Modal
YapıAnlamı
used to/would eskiden ........... yapardı/olurdu