"Kelime ezberlemenin en kolay yolu"

3593 59930
Habitual Past Modal
YapıAnlamı
used to/would eskiden ........... yapardı/olurdu