"Kelime ezberlemenin en kolay yolu"

3555 59522
Habitual Past Modal
YapıAnlamı
used to/would eskiden ........... yapardı/olurdu